Rus og avhengighet

Rus og psykisk sykdom er dessverre to gode venner. Vi jobber for å spre så mye kompetanse innen rus og avhengighet som vi kan til alle våre kunder. Arbeidsplassen kan være den beste hjelperen til personer som sliter med rus.

AMHuset-BHT-AKAN-1

Arbeidsmiljøhuset har kompetanse til å bistå med utvikling av ruspolitikk, etablering av AKAN-rutiner og oppfølging i enkeltsaker.

For mer informasjon om AKAN se: www.akan.no