AMHuset-BHT-Glede-1

Velkommen

Vårt hovedprodukt er fokus på produksjon og kvalitet som sikrer effektiv arbeidsflyt. En effektiv arbeidsflyt og et godt arbeidsmiljø gir den beste helsegevinsten for enkeltpersoner og bedriften samlet sett. Vi støtter oss alltid på den siste forskningen fra STAMI.

Arbeidsmiljøhuset er offentlig godkjent leverandør av Bedriftshelsetjeneste (BHT) med spesialkompetanse innen HMS og HR og har medarbeidere med lang BHT-erfaring.
Felles for alle er at vi har erfaring fra ulike bedriftshelsetjenester og mener at markedet trenger en leverandør med fokus på drift, organisasjon og ledelse i HMS-arbeidet. Denne leverandøren/partneren ønsker vi å være.

Som godkjent Bedriftshelsetjeneste (BHT) leverer vi de fleste HMS Tjenester

Vi tilbyr de fleste tjenester innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet som en godkjent BHT / Bedriftshelsetjeneste.

For små bedrifter kan dette være å

Du kan laste ned vår veiledning for «Valg av Bedriftshelsetjeneste» hvor vi deler våre erfaringer med å velge riktig partner.

For større bedrifter i privat og offentlig sektor, som normalt sett har et HMS system, kan dette være

 • Implementere og driftsette nødvendige rutiner.
 • Lukke interne avvik og lukke uønskede hendelser.
 • Hjelp til å lukke varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet.
 • Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø.
 • Medarbeiderundersøkelse.
 • Faktaundersøkelse.
 • Rustesting.
 • Etablering av varslingsrutiner.
 • Hjelp til å lukke varslingssaker.
 • Bistand ved reorganisering eller omorganisering.
 • Rådgivning til ledere innenfor ledelse, HR og personalutvikling.
 • Bistand ved kriser.
 • Bistå ved utvikling av beredskapsplaner.

Faget Ledelse som verktøy for helsefremmende arbeidsplasser

Kravene som ligger i HMS-forskriften er på mange måter synonymt med faget ledelse. Skal en skape gode helsefremmende arbeidsplasser går effektiv organisasjonsstruktur og gode kommunikasjonsferdigheter hånd-i-hånd. Dette er forhold og kunnskap som kanskje er kommet litt i skyggen av mer konkrete HMS-tiltak slik som trening i arbeidstiden, bedriftsidrett, vernerunder, nye kontorstoler, pausegymnastikk, førstehjelpskurs, livsstilsskurs, sjef-i-eget-liv-kurs, osv. Kanskje vi skal spørre oss selv om vi har HMS-tiltak som virker? Og hva virker de for/mot? HMS-tiltakene skal vel også være en del av vår verdiskapning for å trygge arbeidsplassen?

Hvorfor er det mange av tiltakene over, bedrifter setter på handlingsplanen når de skal definere sitt HMS-arbeid?

Det er selvfølgelig mange grunner til det, men en av dem er at vi ikke markedsfører faget ledelse som noe profesjonelt og nyttig. Vi mener at en større forståelse for at ledelse er et fag, og kunnskap om hva dette faget inneholder hos alle ansatte i organisasjonen, vil gi større muligheter til å bruke faget positivt inn i HMS-arbeidet- fordi da har alle samme basisforståelsen av ledelse som arbeidsverktøy.

Godkjent Bedriftshelsetjeneste
Godkjent Bedriftshelsetjeneste

Vi har erfart at det lov- og avtaleverket vi har innen HMS og HR er et godt styringsverktøy, om en tar det i bruk på en systematisk måte. Vi går så langt som å si at bruker du arbeidsmiljøloven med forskrifter og avtaleverket slik det er tenkt er det kostnadsbesparende i en hver bedrift.

For hva er kostnadsdrivende i en bedrift?
Mange vil svare lønn som en viktig faktor. Det at ansatte er produktive i arbeidstiden vil da være bra for bedriften. Har ansatte tydelig ansvarsområder, tydelige oppgaver og nok kompetanse til å utføre jobben sin, er man kommet langt. Har de i tillegg en opplevelse av mestring, medvirkning, rettferdig behandling, anerkjennelse og et godt sosialt fellesskap har du langt på vei skapt en helsefremmende arbeidsplass som er kostnadseffektiv. Lov,- og avtaleverk skisserer hvordan du kan oppnå dette.

Ble du nysgjerrig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Arbeidstilsynet har god informasjon om hva bedriftshelsetjenesten skal levere, hvem som er pålagt å bruke bedriftshelsetjenester og hvilke bedriftshelsetjenester som er godkjent.