Annichen Bloch

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørådgiver

Annichen er jordmor og jobber med å få gravide til å stå i jobb lengst mulig. Hun holder kurs for ledere og gravide, driver individoppfølging og lederstøtte. Annichen har jobbet deltid i BHT i 5 år, i tillegg til utdanning og jobb på fødeavdeling. Hennes spesialområde er førstehjelpskurs, arbeidsplasskartlegginger og sykefraværsoppfølging.