AMHuset-BHT-Glede-2

Medarbeidere

Anne Beathe Arntzen

 

 

 

 

 

 

Administrasjonskoordinator
Mobil 980 88 844
Send epost

Om du ringer dette nummeret og hører en blid nordlending er det Anne Beathe som svarer.
Anne Beathe er utdannet Helsesekretær, men har de siste 9 årene jobbet med å sikre god kvalitet i alle ledd av våre tjenester. Anne Beathe kvalitetssikrer at du som kunde får den beste oppfølgingen, og tjenestene levert til rett tid.
Anne Beathe har jobbet i ulike BHT-ordninger og har 19 års erfaring fra bransjen.

Karen Ose-Velle

Arbeidsmiljørådgiver
Mobil 932 13 409
Send epost

Karen har jobbet i BHT bransjen siden 2010, og har erfaring fra to tidligere BHT-leverandører. Hun er utdannet sykepleier og helsesøster, og har jobbet som helsesøster i 18 år.
Karen er instruktør i førstehjelp.
Hennes spesialkompetanse er hygiene og smittevern, førstehjelpskurs, AKAN-saker og sykefraværsoppfølging.

 

Kirsti Christie

Strategisk rådgiver
Mobil 971 68 776
Send epost

Cand.Polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. HR / organisasjons- og strategidirektør i over 20 år i hhv Nycomed/GE Healthcare, Dagbladet, Norsk Folkehjelp, SN Power/Statkraft, EVRY og Vinmonopolet. Spesialkompetanse; endringsreiser og implementering av strategi. Jobber med rådgivningsoppdrag, gjennomføring av endrings- og omstillingsprosesser og strategi implementering, samt holder workshops og foredrag.

Paal Inge Hestvold

Lege

Paal er utdannet innen allmennmedisin og har lang arbeidserfaring som fastlege. Han har tidligere arbeidet noe innen indremedisin og spesielt med diabetes. Vi er stolte og glade for at Paal har valgt å dele sin kompetanse og erfaring med oss i Arbeidsmiljøhuset.

Kris Kåring

 

 

 

 

 

 

Psykolog

Kris er psykolog med mange års erfaring fra BHT. Kris har jobbet med lederutvikling og lederstøtte gjennom egne programmer, og med individoppfølging. I tillegg er Kris opptatt av det kreative og konstruktive ved å ha en interesse for dataspill.

Maria Loen

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørådgiver
Mobil 916 03 500

Maria er gestaltterapeut med spesialutdanning innen konflikthåndtering. Hun jobber med megling/veiledning i konflikter og oppfølging av enkeltpersoner. Maria har jobbet 5 år i BHT. Maria har også lederutdanning og ledererfaring.

 

 

Espen Thorsrud

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørådgiver
Mobil 930 40 730

Espen er utdannet sivilingeniør med videreutdanning innen inneklima. Han har jobbet med inneklima i over 20 år. Han gjennomfører kartlegginger av alt innen fysisk arbeidsmiljø (bortsett fra ergonomi). Espen har erfaring fra de fleste bransjer, og er særlig god på dette med inneklima og ventilasjon.

 

Sissel Bergwitz-Larsen

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørådgiver

Sissel er sivilingeniør Industriell kjemi med fordypning innen HMS/yrkeshygiene. Sissel har over 25 års erfaring fra offentlig og privat virksomhet innen HMS-relaterte problemstillinger. Hun er revisjonsleder innen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og Miljøfyrtårn, og er opptatt av at HMS-systemer skal være levende verktøy ute i virksomhetene. Hun arbeider nå som rådgiver innen miljørådgivning og faglige utfordringer i grensesnittet indre/ytre miljø.

Annichen Bloch

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørådgiver

Annichen er jordmor og jobber med å få gravide til å stå i jobb lengst mulig. Hun holder kurs for ledere og gravide, driver individoppfølging og lederstøtte. Annichen har jobbet deltid i BHT i 5 år, i tillegg til utdanning og jobb på fødeavdeling. Hennes spesialområde er førstehjelpskurs, arbeidsplasskartlegginger og sykefraværsoppfølging.

 

Anett Bertelsen

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørådgiver
Mobil 930 66 897

Anett har jobbet i BHT siden 2010. Hun er utdannet hjelpepleier og helsesekretær. Senere har hun bygget på med utdanning innen ledelse og HMS-utdanning i regi av STAMI. Anett har jobbet mye opp mot helse- og utdanningsbransjen. Hennes spesialkompetanse er sykefravær, AKAN-saker, hygiene og systematisk HMS-arbeid. Hun er også instruktør i førstehjelp.