AMHuset-BHT-Kriseplan-4

Varsel om pålegg?

Har du mottatt varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet?
Arbeidsmiljøhuset har god erfaring med å rette opp nødvendige avvik slik at bedriften din oppfyller kravene som er gitt.

Trenger du øyeblikkelig hjelp? Ring oss: 95960454 eller send inn tilsynsrapporten direkte (se nederst på siden), så tar vi kontakt.


Arbeidstilsynet gjennomfører en mengde aksjoner, satsinger og inspeksjoner i løpet av året. Ofte mot spesifikke bransjer eller spesifikke tema. For å hjelpe bedrifter som får slike besøk har Arbeidsmiljøhuset en egen spesialist som du treffer på telefon: 95960454

Typiske varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet er

 • Gjennomføre og dokumentere risikovurdering.
 • Opplæring av verneombud og AMU-medlemmer.
 • Manglende kartlegging av Psykososialt Arbeidsmiljø.
 • Manglende dokumentasjon av Medarbeiderundersøkelse.
 • Manglende handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste.
 • Manglende handlingsplan for HMS.
 • Manglende opplæring i håndtering av vold og trusler.
 • Osv.
Varsel om pålegg
Varsel om pålegg

For oss er dette daglig kost og vi hjelper alle typer bedrifter og virksomheter med å lukke ulike

«varsel om pålegg». De fleste pålegg er velkjente og det finnes som regel gode løsninger som er enkle å ta i bruk.  Ta kontakt så er vi på saken.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med alle typer virksomheter og skal se til at de følger kravene i arbeidsmiljøloven, AML. Fra Arbeidstilsynet sine sider: «Arbeidstilsynet skal arbeide for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.»

Tilsynene kan være

 • Varslet tilsyn. Bedriften mottar informasjon i forkant hvor det informeres om hva Arbeidstilsynet ønsker å se på, og hvilken dokumentasjon de ønsker skal være klar til inspeksjon.
 • Ikke-varslet tilsyn. Blir ofte brukt etter tips, og for å avklare større avvik i trygghet eller sosial dumping.
 • Revisjon. En revisjon er en omfattende kontroll som gjerne tar 3-4 dager, hvor det gjennomføres møter og intervjuer i tillegg til gjennomgang av dokumentasjon.
 • Verifikasjon. Virksomheten skal legge frem dokumentasjon på at visse krav er oppfylt.
 • Markedskontroll. Kontroll for å sikre at produkter oppfyller krav til helse og trygghet i forskriftene og EØS-avtalen.

Reaksjoner på avvik kan være

 • Pålegg. Gis skriftlig og bedriften får en viss tid til å utbedre forholdene.
 • Tvangsmulkt. Brukes når bedriften ikke retter seg etter påleggene.
 • Stanse virksomheten. Når det er overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten frem til mangelen er utbedret.
 • Politianmeldelse. Når det avdekkes straffbare forhold.
 • Overtredelsesgebyr. Brukes normalt ve alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.

Varsel om pålegg er første og enkleste reaksjonsform fra Arbeidstilsynet. Det beste er å reagere raskt og riktig på disse påleggene slik at saken avsluttes innenfor tidsfrister og med riktig kvalitet. Arbeidsmiljøhuset har god erfaring med å hjelpe bedrifter som har fått varsel om pålegg.

Vi er naturligvis en Godkjent Bedriftshelsetjeneste (Godkjent BHT) hos Arbeidstilsynet.

Har du hatt tilsyn og vurderer bistand?
Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt i løpet av kort tid.

Her kan du laste opp tilsynsrapporten du har fått fra Arbeidstilsynet. Den må være i PDF-format.
=