AMHuset-BHT-Kontor-21

Systematisk HMS-arbeid

Vi har erfart at mange av våre kunder jobber systematisk med HMS uten selv å tenke på det, fordi dette er en integrert del av arbeidshverdagen. Disse organisasjonene har erkjent at effektiv arbeidsflyt er bra for både ansatte og kunder. Erkjennelsen har ført til at systematisk HMS-arbeid er kommet på plass, både når det gjelder produksjon og HR/HMS.

Det tilbys i dag en mengde elektroniske løsninger for dokumentstyring innen HMS. Vår erfaring er at de fleste bedrifter kan klare seg fint uten dette fordi de allerede har et eller flere dokumentstyringsverktøy der store deler av HMS-dokumentasjonen allerede ligger uten at de er klar over det.

Hovedhensikten med et systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid
Systematisk HMS-arbeid

Ivaretagelse av ansatte slik at de beholder helsen til etter pensjonsalder, samt sikre at kunden får den varen/tjenesten han spør etter til rett tid og forventet kvalitet. Dette gjør seg gjeldende i alle ledd, fra første kontakt med virksomheten til avsluttet forhold, eller oppfølging av kunden.
Det er lovpålagt å drive systematisk HMS-arbeid – et verktøy for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Godt arbeidsmiljø og effektiv arbeidsflyt fører til økonomisk vekst.

Eksterne effekter av et godt HMS-arbeid:

 • fornøyde kunder – tillit
 • lik service til alle kundene uansett hvor i organisasjonen de henvender seg
 • gode produkter
 • få reklamasjoner
 • sikkerhet mot krav i forhold til ulykker/skader på mennesker og utstyr
 • høyere salg
 • fordel ved anbudsrunder (pålagt fra stat og kommune)
 • tilfredsstiller krav fra tilsynsmyndighetene

Interne effekter av et godt HMS-arbeid:

 • lavere sykefravær
 • fornøyde medarbeidere – økt trivsel/trygghet
 • medarbeidere som tar ansvar/større engasjement
 • forebygger ulykker/skader
 • beredskap i tilfelle brann, eksplosjon, skader på mennesker/utstyr
 • reduserte forsikringspremier
 • tydelige rutiner
 • økt produktivitet
 • økonomisk vekst
 • god arbeidsflyt
 • større samhold

Systematisk HMS-arbeid som en del av driftsrutinene er en god investering.

Les også om psykososialt arbeidsmiljø, fysisk arbeidsmiljø og ergonomi.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.