AMHuset-BHT-Smil-2

Sykefraværsarbeid

Vi opplever at vi er en god, nøytral partner for den ansatte, leder, fastlegen og NAV i vanskelige sykefraværssaker og sykefravær. Som BHT har vi en muligheter til å bli den koordinerende tjenesten som den syke ofte trenger for å komme seg videre i egen utredning/diagnostisering, og som arbeidsgiver kan få råd og veiledning hos. Vi hjelper deg med sykefraværsarbeid.

Innen sykefravær jobber vi både med forebygging og inkluderende arbeidsliv på systemnivå, samt oppfølging av enkeltpersoner som allerede er syke.

Vi bistår arbeidsgivere med å redusere sykefravær i grupper og hos enkeltpersoner.
Dette er sjelden eller aldri en oppgave som tar kort tid. Dette er arbeid som kan kreve mye tid og ressurser over lange perioder, i noen tilfeller permanent fra nærmeste leder, for å oppnå gode resultater for bedriften og den med redusert arbeidskapasitet.

I det forebyggende perspektivet starter også alt sykefraværsarbeid med tett og god oppfølging/kommunikasjon mellom leder og ansatt.

Sykefraværsarbeid
Sykefraværsarbeid

Helsefremmende arbeidsplasser kjennetegnes av:

  • mestring
  • medvirkning
  • rettferdig behandling
  • anerkjennelse
  • godt sosialt fellesskap

Ansatte som ikke har nok helse til å gjøre jobben sin, må tilbys andre løsninger hos arbeidsgiver eller i det offentlige støtteapparatet.