AMHuset-BHT-Kriseplan-2

Krisehåndtering

Når det oppstår en krise på jobben er det godt å ha noen man kan spørre. Det kan være oss. Vi bistår våre kunder både på systemnivå med krise- og beredskapsplaner, og i enkelthendelser ved behov. Vi får ofte spørsmålet om hva som er en krise og hva som er alvorlig nok til at en skal ha beredskapsplan. En intern risikovurdering gjennomført av de ansatte vil gi svar på begge disse spørsmålene.

Alle bedrifter skal ha en beredskapsplan i forhold til brann og eksplosjoner. Når en gjennomfører et slikt arbeid oppdager de fleste at det kan være andre områder en burde ha beredskap på. F.eks.: Dødsfall på arbeidsplassen, vold og trusler, skyteepisoder, ran eller at en kollega får et illebefinnende.

Vi i Arbeidsmiljøhuset kan bistå med å utarbeide en slik beredskapsplan, vi kan også bistå som en del av kriseteamet og vi kan følge opp enkeltpersoner som har vært utsatt for uønskede hendelser.