AMHuset-BHT-Arbeidsmann-3

Fysisk arbeidsmiljø

Når noe ikke stemmer med lys, lyd eller inneklima gjennomfører Arbeidsmiljøhuset målinger og kartlegginger, slik at våre kunder iverksetter riktige tiltak for et bedre fysisk arbeidsmiljø.

Noen av våre tjenester innen fysisk arbeidsmiljø

 • Lysmåling

  Fysisk arbeidsmiljø
  Fysisk arbeidsmiljø
 • Lydmåling
 • Vibrasjonsmåling
 • Kartlegging inneklima (temperatur, luftfuktighet og CO2)
 • Kartlegging av kjemiske og biologiske faktorer
 • Akustikk
 • Vibrasjoner
 • Risikovurdering av funn, samt forslag til tiltak
 • Radonmålinger

 

Ta kontakt på telefon, mail eller SMS for å få tilbud og pris.