Tjenester

AMHuset-BHT-Kontor-21

Systematisk HMS-arbeid

Vi har erfart at mange av våre kunder jobber systematisk med HMS uten selv å tenke på det, fordi dette er en integrert del av arbeidshverdagen. Disse organisasjonene har erkjent at effektiv arbeidsflyt er bra for både ansatte og kunder. Erkjennelsen har ført til at systematisk HMS-arbeid er kommet på plass, både når det gjelder produksjon og HR/HMS.

AMHuset-BHT-Kriseplan-3

Psykososialt arbeidsmiljø

Fagområdet psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet er organisert, samspill på arbeidsplassen og individuell oppfatning. Snubler vi for mye på disse områdene kan vi få «murring» i arbeidsmiljøet, eller en konflikt. Det er viktig for ledere og ansatte å passe på det psykososiale arbeidsmiljøet.

AMHuset-BHT-Smil-2

Sykefraværsarbeid

Vi opplever at vi er en god, nøytral partner for den ansatte, leder, fastlegen og NAV i vanskelige sykefraværssaker og sykefravær. Som BHT har vi en muligheter til å bli den koordinerende tjenesten som den syke ofte trenger for å komme seg videre i egen utredning/diagnostisering, og som arbeidsgiver kan få råd og veiledning hos. Vi hjelper deg med sykefraværsarbeid.

AMHuset-BHT-Kriseplan-2

Krisehåndtering

Når det oppstår en krise på jobben er det godt å ha noen man kan spørre. Det kan være oss. Vi bistår våre kunder både på systemnivå med krise- og beredskapsplaner, og i enkelthendelser ved behov. Vi får ofte spørsmålet om hva som er en krise og hva som er alvorlig nok til at en skal ha beredskapsplan. En intern risikovurdering gjennomført av de ansatte vil gi svar på begge disse spørsmålene.

Rus og avhengighet

Rus og psykisk sykdom er dessverre to gode venner. Vi jobber for å spre så mye kompetanse innen rus og avhengighet som vi kan til alle våre kunder. Arbeidsplassen kan være den beste hjelperen til personer som sliter med rus.

AMHuset-BHT-Poliklinikk-2

Arbeidshelse

I vår arbeidsmedisinske poliklinikk finner du lege, psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut, gestaltterapeut, sykepleier og kiropraktor. Vi tar imot både bedriftskunder og privatpersoner for konsultasjon. Ta kontakt for timebestilling.

AMHuset-BHT-Tur-1

Ergonomi

Vi har i alt for mange år snakket om riktig arbeidsstilling og ikke det faktum at alle kroppens funksjoner er mer avhengig av tilstrekkelig bevegelse, enn riktig sittestilling. Derfor er det de fleste av oss legger i ordet ergonomi litt utdatert.

AMHuset-BHT-Kriseplan-4

Varsel om pålegg?

Har du mottatt varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet?
Arbeidsmiljøhuset har god erfaring med å rette opp nødvendige avvik slik at bedriften din oppfyller kravene som er gitt.

Trenger du øyeblikkelig hjelp? Ring oss: 95960454 eller send inn tilsynsrapporten direkte (se nederst på siden), så tar vi kontakt.