«Vi er midt i en prosess der vi legger HMS arbeidet vårt inn i allerede eksisterende arbeidsrutiner og styringssystemer. Målet er at HMS arbeidet skal bli mer synlig i hverdagen. Arbeidsmiljøhuset har bidratt med sin kunnskap og stødige veiledning for å få dette arbeidet i havn»

Toril Araldsen, Senterleder RVTS Øst

RVTS Øst