«Arbeidsmiljøhuset har holdt flere Grunnkurs Arbeidsmiljø for våre advokater og fullmektiger som skal jobbe internt med HMS. Deres kompetanse og praktiske erfaring fra feltet har tilført våre medarbeidere viktig kunnskap» – May-Kristin Larsen, HR-Konsulent i Advokatfirma Schjødt

Advokatfirma Schjødt