Om oss

Økonomisk sunne organisasjoner kjennetegnes av lederskap som setter godt arbeidsmiljø og effektiv arbeidsflyt i fokus. Vi har som målsetning å bli samarbeidsparter til slike virksomheter. Vår kompetanse og faglige plattform er HR og HMS i et forretningsperspektiv.

Våre kompetente medarbeidere er vårt største konkurransefortrinn. Vi vektlegger forretningsforståelse og relasjonskompetansen like sterkt som faglige ferdigheter innen HMS/HR når vi rekrutterer medarbeidere til vår virksomhet.

Faglig plattform

Vår faglige plattform tar utgangspunkt i kunnskap om organisasjon og ledelse- og hvordan dette påvirker helsen vår.
Vi skal arbeide med Arbeidsmiljøloven som ramme, være partsnøytrale og basere vårt arbeid på fakta.
Vår kompetanseprofil kjennetegnes av helsefaglig utdannende, som besitter god kunnskap om hvordan forretningsstrategier omsettes til daglige rutiner, samt krav og forventninger til arbeidstakere. Dette gjør oss godt skikket til å ivareta våre kunders forretningsmål i arbeidet med å tilrettelegge for helsefremmende arbeidsplasser for alle ansatte.

Vår faglige plattform hensyntar både bedriftens krav til økonomisk sunn drift og arbeidsmiljølovens krav om tilrettelegging for Helsefremmende arbeidsplasser for ansatte.Om oss

Våre tjenester treffer det gule og grønne området på modellen over. Vi har et samarbeid med LHL som leverer på det røde feltet. De sørger for at vi har en arbeidsmedisinsk poliklinikk på Ullevål Stadion som alltid står klar til å ta i mot ansatte fra våre kunder.

Tjenester

Vi tilbyr de fleste tjenester innenfor HMS som en godkjent BHT / Bedriftshelsetjeneste. HMS omfatter løsninger for små og store bedrifter.

For små bedrifter kan dette være å

Du kan laste ned vår veiledning for «Valg av Bedriftshelsetjeneste» hvor vi deler våre erfaringer med å velge riktig partner.

For større bedrifter som normalt sett har et HMS system kan dette være

 • Implementere og driftsette nødvendige rutiner.
 • Lukke interne avvik og lukke uønskede hendelser.
 • Hjelp til å lukke varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet.
 • Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø.
 • Medarbeiderundersøkelse.
 • Faktaundersøkelse.
 • Rustesting.
 • Etablering av varslingsrutiner.
 • Hjelp til å lukke varslingssaker.
 • Bistand ved reorganisering eller omorganisering.
 • Rådgivning til ledere innenfor ledelse, HR og personalutvikling.
 • Bistand ved kriser.
 • Bistå ved utvikling av beredskapsplaner.

Vi holder til i Oslo på Ullevål Stadion med god tilknytning til offentlig kommunikasjon og med gode parkeringsmuligheter.

 

«Arbeidsmiljøhuset har holdt flere Grunnkurs Arbeidsmiljø for våre advokater og fullmektiger som skal jobbe internt med HMS. Deres kompetanse og praktiske erfaring fra feltet har tilført våre medarbeidere viktig kunnskap» – May-Kristin Larsen, HR-Konsulent i Advokatfirma Schjødt

Advokatfirma Schjødt

«Vi er midt i en prosess der vi legger HMS arbeidet vårt inn i allerede eksisterende arbeidsrutiner og styringssystemer. Målet er at HMS arbeidet skal bli mer synlig i hverdagen. Arbeidsmiljøhuset har bidratt med sin kunnskap og stødige veiledning for…

RVTS Øst