Sissel Bergwitz-Larsen

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørådgiver

Sissel er sivilingeniør Industriell kjemi med fordypning innen HMS/yrkeshygiene. Sissel har over 25 års erfaring fra offentlig og privat virksomhet innen HMS-relaterte problemstillinger. Hun er revisjonsleder innen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og Miljøfyrtårn, og er opptatt av at HMS-systemer skal være levende verktøy ute i virksomhetene. Hun arbeider nå som rådgiver innen miljørådgivning og faglige utfordringer i grensesnittet indre/ytre miljø.