Kirsti Christie

Strategisk rådgiver
Mobil 971 68 776
Send epost

Cand.Polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. HR / organisasjons- og strategidirektør i over 20 år i hhv Nycomed/GE Healthcare, Dagbladet, Norsk Folkehjelp, SN Power/Statkraft, EVRY og Vinmonopolet. Spesialkompetanse; endringsreiser og implementering av strategi. Jobber med rådgivningsoppdrag, gjennomføring av endrings- og omstillingsprosesser og strategi implementering, samt holder workshops og foredrag.