Blog

AMHuset-BHT-Arbeidskvinne-1

Effektiv ledelse

Lederutvikling er en stor og svært så lukrativ geskjeft. Men hva er det egentlig vi bør utvikle? Får bedriftene noe igjen for pengene de investerer i ulike typer lederutvikling? Hvilken rolle spiller lederen når alt kommer til alt?- Det er lett å bli forført av de synlige lederne. De gir oss alle mulighet til å danne seg en oppfatning om hva som kjennetegner de dyktige lederne. Men det er langt fra sikkert at våre oppfatninger om god ledelse holder mål, fremholder Øyvind Martinsen, som er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Martinsen har gjennomgått mer enn 100 års forskning på ledere, ledelse og lederskap i jakten på forskningsbasert kunnskap om hvilke ledertrekk og hvilken lederatferd som faktisk gir seg utslag i resultater på bunnlinjen.

Les mer her

AMHuset-BHT-Kriseplan-4

Psykisk helse og arbeidsmiljø

Stami har lagt ut et foredrag på STAMI TV om tema psykisk helse og arbeidsmiljø.
En del bra informasjon om du har litt tid til overs i sommer.

Fra STAMI sine egne nettsider:

«På frokostseminaret gir Live Bakke Finne, forsker ved avdeling for arbeidspsykologi og –fysiologi på STAMI, en oversikt over hvorfor det er viktig å fokusere på psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer i forebyggingsarbeid rettet mot psykisk helse, og hvilke arbeidsfaktorer det kan være spesielt viktig å være oppmerksom på.

I sin doktorgrad fra STAMI undersøkte hun et bredt utvalg av psykologiske arbeidsfaktorer. Flere av faktorene som så ut til å ha betydning var faktorer som tidligere har blitt lite studert i sammenheng med psykisk helse. I doktorgraden ble det også undersøkt hvilke spesifikke forhold i arbeidet som eventuelt kan bedre arbeidstakeres helse og velvære.

Kunnskap om hvilke spesifikke faktorer som påvirker arbeidstakeres helse og velvære gir bedre grunnlag for å utvikle praktiske tiltak. Med slik kunnskap er det både mulig å vite hvilke faktorer som bør inkluderes i medarbeiderundersøkelser på arbeidsplassene og hvilke forhold de praktiske tiltakene bør rettes mot.»

 

AMHuset-BHT-Tur-1

Bli din egen Helseminister

Hva med å få en av våre engasjerte forelesere på besøk over sommeren for en time med litt helseinspirasjon?
Tilrettelegging av helsefremmende arbeidsplasser er et samarbeidsprosjekt mellom leder og ansatte, da må alle parter først ha en felles oppfatning om hva som skal til for at en arbeidsplass er helsefremmende.  Dette og det ansvaret den enkelte har for å ivareta egen helse er tema for dette foredraget.