Bestill kurs i dag

Arbeidsmiljøhuset AS tilbyr et bredt spekter av kurs til sine kunder.
Vi kurser grupper og enkeltindivider i forebyggende tema og i oppfølging av hendelser. Dette er bl.a grunnkurs arbeidsmiljø, HMS-kurs for ledere, kurs i risikovurdering eller rene interne opplæringsprogrammer.

Tar du kontakt vil du få tilsendt en fullstendig oversikt over våre kurs. AMHuset-BHT-Kurs-5

Bedrifter, bransjer og kunder har ulike kurs- og opplæringsbehov.
Arbeidsmiljøhuset har lang erfaring med å sikre god kompetanseoppbygging, her er de mest vanlige måtene å organisere kurs på for oss.

1. Åpne kurs.
Disse kursene er åpne for alle og passer for bedrifter som har 1-4 kursdeltakere.
Åpne kurs er en god møteplass hvor du treffer likesinnede som arbeider med mange av de samme problemstillingene som deg selv. Dette er ofte grunnkurs arbeidsmiljø og HMS-kurs for ledere.

2. Bransjerettede kurs.
Bransjekursene tilbys bransjer hvor hele kurset er spesielt tilrettelagt for bransjens utfordringer og problemstillinger. Dette er også åpne kurs.

3. Bedriftsinterne kurs.
Bedrifter som ønsker å kjøre egne interne kurs for sine ansatte kan bestille dette hos oss. Da utarbeider vi kurset sammen med kunden og tilpasser alt innhold til de behov den enkelte kunde har.

4. Totalleverandør arbeidsmiljøkurs.
For kunder med stort kursbehov innen HMS arbeidsmiljø kan vi inngå avtaler hvor Arbeidsmiljøhuset overtar ansvaret for all opplæring. I disse tilfellene vil vi kunne ta oss av både det faglige innholdet og alt det praktiske rundt kursene.

Salg av kurs
Noen av våre kurs kan bestilles i ferdige pakker, nedenfor finner du informasjon om noen av disse.


Bedriftsinternt Grunnkurs i Arbeidsmiljø

kr 45.000

Bakgrunn
Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg kan få den opplæring som er nødvendig slik at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Målgruppe
Kurset kvalifiserer verneombud, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg til oppgaver og ansvar de har i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Gjelder for inntil 30 deltakere

Beskrivelse

Bakgrunn
Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg kan få den opplæring som er nødvendig slik at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Målgruppe
Kurset kvalifiserer verneombud, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg til oppgaver og ansvar de har i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Innhold

  • Arbeid med og innføring i arbeidsmiljøloven.
  • Hovedprinsipper i helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeidet.
  • Metodevalg.
  • HMS-system (internkontroll).
  • Psykososialt, organisatorisk og fysisk arbeidsmiljø.

Målsetting og hensikt
Deltakeren skal få innsikt i lovverket og kunnskap nok til å bidra og utvikle det kontinuerlige HMS arbeidet i sin bedrift. Kurset baseres på veiledning, gruppeoppgaver og problemløsning.

Gjelder for inntil 30 deltakere

Dag 1
0900    Åpning
0915    Egne arbeidsmiljøutfordringer
1100    Arbeidsmiljølovens målsetting
1200    Lunsj
1240    Arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar/oppgaver
1300    Verneombudets rolle
1400    Oppgaver og ansvar for AMU
1500    Avslutning

Dag 2
0900    Saksgang i arbeidsmiljøsaker
1000    HMS forskriften
1100    Risikovurdering
1200    Lunsj
1240    Vernerunder
1400    Medarbeidersamtaler
1500    Avslutning

Dag 3
0900    Utarbeidelse av prosedyrer
1000    Avvikshåndtering
1100    Metoder for å løse arbeidsmiljøspørsmål
1200    Lunsj
1240    Gjennomgang egne arbeidsmiljøutfordringer
1400    Hvordan arbeide med trivsel? Effekter av dette arbeidet
1500    Avslutning